W środę, 9 lutego 2022 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników. Druhowie mogą składać wnioski o przyznanie 200 zł miesięcznie za wieloletnie służenie w ochotniczej straży.

Strażacy, którzy pełnią służbę dobrowolnie, w wolnym czasie od dawna czekają na to świadczenie. Podkreślił to wiceszef MSWiA Maciej Wąsik jeszcze przed wejściem w życie nowej ustawy o OSP. Jak dodał Wąsik, ministerstwo non stop dostawało sygnały ze środowisk Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące właśnie uregulowania ich praw i  przyznania im dodatku emerytalnego. Postulat wprowadzenia takiego świadczenia był formułowany od wielu lat.

Prawo do wprowadzonego świadczenia przysługuje druhom i druhnom OSP, którzy służyli co najmniej przez 25 lat – w przypadku mężczyzn – oraz 20 lat – w przypadku kobiet. W tym czasie powinni co najmniej raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych. Przy naliczaniu wysługi lat nie jest jednak konieczne zachowanie ciągłości.Świadczenie ratownicze zgodnie z nowymi przepisami dostaje się po złożeniu wniosku do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna informuje, że “osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy” . Nowe świadczenie będzie wypłacane co miesiąc, do piętnastego dnia miesiąca.