Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podaje, że budowa odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem jest na etapie końcowym. W czerwcu wynosiła ona już 96 procent całkowitej inwestycji. Podkreślamy, jak wygląda ta ważna arteria komunikacyjna w obecnym momencie. Kiedy można spodziewać się jej oficjalnego otwarcia?

GDDKiA informuje, że końcówka budowy odcinka S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą obejmuje ostatnie prace wykończeniowe. Ten fragment ekspresówki, mierzący 16 kilometrów, ma być w pełni gotowy już w lipcu.

Jeśli chodzi o techniczne aspekty tej części drogi ekspresowej, to zaprojektowano tu dwupasmowe jezdnie z dodatkowymi pasami awaryjnymi. W ramach projektu powstały także dwunawowe tunele – TS-26 i TS-32. Pierwszy z nich, usytuowany między Sady Górne a Nowe Bogaczowice, ma długość 2,3 kilometra. Z kolei drugi, znajdujący się w pobliżu Gostkowa, jest znacznie krótszy – liczy jedynie 320 metrów.

Całość inwestycji kosztuje ponad 1,5 miliarda złotych. Zamawiającym jest oddział GDDKiA we Wrocławiu. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są firmy DTŚ z Katowic, Inko z Krakowa, PORR z Warszawy oraz PORR Bau GmbH z Wiednia.