Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 czerwca, Krzysztof Kalinowski, burmistrz Strzegomia, uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium dotyczące wykonania budżetu za rok 2023. Zaufanie wyrazili mu radni, uznając poprawne realizowanie zadań opisanych w „Raporcie o stanie gminy za 2023 rok”. Dodatkowo, Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła swoje pozytywne stanowisko na temat działań burmistrza. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania, wszystkich 21 radnych opowiedziało się za.

Głosowanie w tym roku miało swoją specyfikę, gdyż wynik finansowy oceniany był w kontekście działań poprzedniego burmistrza – Zbigniewa Suchyty. Burmistrz Kalinowski podkreślił, iż jest to sprawiedliwa ocena. Wyniki finansowe mówią same za siebie, a jednomyślne głosowanie nad absolutorium potwierdziło ich prawidłowość.

Zbigniew Suchyta, były burmistrz a obecnie przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu, podsumował miniony rok jako jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o ilość i wielkość przeprowadzonych inwestycji.

W 2023 roku budżet gminy Strzegom zakończył się deficytem. Był on jednak znacznie niższy od planowanego – wyniósł jedynie blisko 780 tys. zł wobec zakładanych niespełna 6 mln zł. Dochody gminy przekroczyły 185,5 mln zł, natomiast wydatki osiągnęły ponad 186 mln zł. Na różnego rodzaju inwestycje przeznaczono prawie 49 mln zł.