Przedsiębiorstwo odpowiedzialne za prace renowacyjne na Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu przekazuje informacje o planowanych na najbliższy czwartek, 20 czerwca, pracach bitumicznych. Prace mają zostać przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 17.00, co może wpłynąć na komfort przemieszczania się po tym obszarze.

W dniu realizacji prac bitumicznych, można oczekiwać pewnych utrudnień w ruchu drogowym. Będą one wynikały z procesów technologicznych związanych z remontem, transportu surowców budowlanych oraz poruszania się maszyn używanych do prac. Pomimo tych utrudnień, ruch drogowy wzdłuż Alei Wojska Polskiego będzie nadal kierowany według obecnie obowiązującego planu. Możliwe są jednak krótkotrwałe przestoje, spowodowane koniecznością realizacji poszczególnych etapów robót.

Miejski Urząd w Strzegomiu prosi mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość wobec ewentualnych niedogodności. Administracja miejska jednocześnie przeprasza za wszelkie utrudnienia, które mogą wyniknąć z prowadzonych prac.