Emilian Bera, burmistrz Jawora, podzielił się radosną wiadomością na swoim profilu w mediach społecznościowych. Powiadomił wszystkich o swoim decyzji o mianowaniu Daniela Iwańskiego na stanowisko zastępcy burmistrza Jawora.

Daniel Iwański nie jest postacią nieznajomą w Jaworskim samorządzie. Przez długie lata pełnił funkcję wicedyrektora Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Dodatkowo, przez ostatnie dwie kadencje wybierano go na przewodniczącego Rady Miejskiej. W tej roli współpracował blisko z burmistrzem Emilianem Berą, razem podejmując decyzje w kluczowych dla miasta sprawach.

Jako burmistrz przekonuje, że Daniel Iwański swój gruntowną wiedzę o działaniu Jaworskiego Samorządu zdobył dzięki wieloletniej pracy i zaangażowaniu w jego struktury. Jego doświadczenia czynią go wyjątkowo kompetentnym kandydatem na stanowisko zastępcy burmistrza. Posiada on umiejętność efektywnej komunikacji zarówno z radnymi, jak i z młodzieżą potrzebującą wsparcia resocjalizacyjnego, co stanowi istotne atuty dla pełnienia tej roli. Dzięki swoim kwalifikacjom poradzi sobie w najróżniejszych sytuacjach, zarówno tych związanych z samorządem, jak i życiowymi.