W Legnicy, Rada Nadzorcza działająca przy Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., podjęła decyzję o zainicjowaniu postępowania kwalifikacyjnego. Celem tego procesu jest wyłonienie nowego członka zarządu dla tej instytucji, a konkretniej – osoby na stanowisko prezesa zarządu.

Osoby zainteresowane podjęciem tego wyzwania i przystąpieniem do rywalizacji o to prestiżowe stanowisko, mogą zgłosić swoją kandydaturę. Termin nadsyłania aplikacji upływa 5 lipca 2024 roku, a konkretne godziny, do których można składać zgłoszenia to 8:30 rano.

Zasady składania aplikacji są wyraźnie określone – wymagana jest forma pisemna. Wszystkie dokumenty powinny być umieszczone w szczelnie zamkniętej kopercie, na której powinien znaleźć się napis: „Rada Nadzorcza – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu”.