Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2023 i 2024 roku dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum.

W związku z koniecznością prowadzenia zajęć w formie zdalnej, matura w 2021 roku była przeprowadzona inaczej. Po raz pierwszy egzamin został napisany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak we wcześniejszych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie.

W zeszłym roku Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że także w tym roku egzaminy maturalne będą przeprowadzone na podstawie wymagań. Szef MEiN podał także, że w 2023 i 2024 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W 2023 roku do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 4-letniego liceum, który się uczy według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Natomiast wiosną 2024 r. obok drugiego rocznika absolwentów 4-letniego liceum maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów 5-letniego technikum, również uczący się zgodnie z nową podstawą programową. Z tych właśnie powodów należy opracować zupełnie inne wymagania niż obowiązujące na maturze w ostatnich latach.

Na przełomie grudnia i stycznia MEiN przeprowadziło prekonsultacje wymagań egzaminacyjnych na maturę w 2023 i 2024 r. Na stronie internetowej Ministerstwa można znaleźć dokładne wymagania i wytyczne. Wymagania zostały opracowane przez zespoły ekspertów.