W ramach rządowego programu Polski Ład, do powiatu jaworskiego trafi ponad 15 milionów złotych na inwestycje gminne i powiatowe. 

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Polski Ład realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Nabór wniosków do trzeciej edycji rozpoczął się 28 grudnia 2021 r. i trwał do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Natomiast pozostali wnioskodawcy (powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne) mogli złożyć także maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w tym:

 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,
 • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln.

Okazało się, że do gmin i całego powiatu jaworskiego trafi dokładnie 15 355 675 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zrealizowanie inwestycji gminnych i powiatowych na pobliskich terenach. 

Dokładne przeznaczenie i wysokość dofinansowań:

 • Gmina Bolków – remont świetlicy wiejskiej w Wolbromku – 545 000 zł,
 • Gmina Męcinka – budowa infrastruktury sportowej, społecznej oraz wodno – kanalizacyjnej w Piotrowicach – 2 627 675 zł,
 • Gmina Mściwojów – Utworzenie Centrum Rehabilitacyjnego – 2 000 000 zł,
 • Gmina Paszowice – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wiadrowie – 1 911 000 zł,
 • Gmina Wądroże Wielkie – modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Wądroże Wielkie – 2 000 000 zł,
 • Powiat Jaworski – przebudowa dróg powiatowych nr 2176D relacji Jawor – Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów – Zimnik – 4 900 000 zł,
 • Powiat Jaworski – adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 372 000 zł.