Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje kolejne spotkania dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wydarzenie odbędzie się w formie warsztatów tematycznych pt. „Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, które będą mieć miejsce w dniach 27 – 29 lipca 2022 r. (środa, czwartek, piątek), w godzinach 11:00 – 15:00, w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Organizatorem warsztatów jest Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Na spotkania zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, lokalni działacze, przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz właściciele firm z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego. 

Jak informuje LGD, na spotkanie zaproszono również ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tj. prof. UJ Krzysztofa Gwosdz, dr Agnieszkę Sobalę-Gwosdz oraz dr Marcina Barona z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy pomagają Grupie w pracy nad kolejną strategią rozwoju do nowego okresu programowania 2021-2027″ 

Jak będą przebiegać spotkania?

  • Temat 1: Dobre Przykłady
  • Temat 2: Grupy docelowe LSR i analiza strategiczna
  • Temat 3: Megatrendy o wymiarze rozwojowym dla LGD
  • Dyskusja, wolne wnioski

Wszyscy, którzy chcą dołączyć do spotkania proszeni są o potwierdzenie przybycia do 26 lipca br. pod nr tel. 76 872 87 18 lub mailowo: [email protected]

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.