Zlokalizowane w pobliżu Bielska-Białej, Jaworze ma w swoich planach przeprowadzenie restauracji historycznej willi Langera. Jak podaje Radosław Hudziec, kierujący wydziałem strategii, rozwoju i funduszy w tamtejszym urzędzie gminy, lokalna administracja planuje przekształcenie obiektu w centrum kultury.

Podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową, Hudziec zapewnił, że mają już pełną dokumentację techniczną potrzebną do przeprowadzenia remontu. Ponadto, uzyskali również zezwolenie na budowę. Dodał również, że zamierzają ubiegać się o środki unijne na renowację obiektu. Fundusze mają pochodzić z Europejskich Funduszy dla Śląskiego. Procedura składania wniosków o dofinansowanie ma się rozpocząć w drugiej połowie tego roku.

Hudziec dodał, że szacunkowe koszty pracy powiązane zarówno z renowacją samej struktury budynku, jak i adaptacją pomieszczeń na potrzeby nowego centrum kultury, szacowane są pomiędzy 6 a 7 milionów złotych.