Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi wzmożony ruch na drogach w całym kraju. Warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi limitami prędkości, aby uniknąć przykrych niespodzianek w postaci wysokiego mandatu lub niebezpiecznego wypadku.

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce zależą zarówno od typu drogi jak i rodzaju pojazdu. Czasem o wprowadzeniu ograniczenia prędkości decydują jednak uwarunkowania techniczne drogi, zapisy decyzji środowiskowej czy też kwestie bezpieczeństwa ruchu. 

Najbardziej oblegane w najbliższych miesiącach będą autostrady i drogi ekspresowe, dlatego najlepiej przyjrzeć im się bardziej. 

Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t limit prędkości to odpowiednio:

  • do 140 km/h – na autostradzie,
  • do 120 km/h – na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • do 100 km/h – na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

  • do 80 km/h – na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h – na autostradzie i drodze ekspresowej.

Co z dodatkowymi ograniczeniami?

Mimo wspomnianych wyżej limitów, zarządca drogi może wprowadzić na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej dodatkowe ograniczenie prędkości. Przyczyna może wynikać np. z uwarunkowań technicznych trasy. W grudniu 2010 r. zwiększono dopuszczalne limity prędkości bez dostosowania do nich funkcjonujących czy budowanych właśnie odcinków dróg, które były projektowane dla obowiązujących poprzednio limitów.

Stałe, dodatkowe ograniczenie prędkości na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej może wynikać z braku pasa awaryjnego czy odpowiedniej widoczności na zatrzymanie się. Może być również związane z dużym natężeniem ruchu na danym odcinku i potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa.

Kolejna kwestia to zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i potrzeba ograniczenia emisji hałasu. Warto podkreślić, że hałas emitowany przez pojazdy jest przyczyną ograniczania prędkości przez zarządców autostrad i dróg ekspresowych w innych krajach, m.in. w Austrii i Niemczech.

Warto zatem przyglądać się znakom, bo nie są one umieszczone w danym miejscu bez przyczyny. Niech te wakacje będą bezpieczne i z minimalnym bilansem wypadków.