Zostanie zakupiony nowy sprzęt ratowniczy, dzięki wsparciu programu “WzMOCnij swoje otoczenie”. Strażacy z Paszowic będą mogli lepiej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Program grantowy “WzMOCnij swoje otoczenie” jest organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Była to już trzecia edycja, która zakończyła się przyznaniem dotacji dla Straży Pożarnej w Paszowicach. Dzięki dofinansowaniu strażacy będą mogli zakupić nowy sprzęt, który niezbędny jest do prowadzenia efektywnych i bezpiecznych akcji ratunkowych. Wśród zakupów znajdą:się: pompa zanurzeniowa, detektor napięcia oraz drabina strażacka. Jest to bardzo ważny sprzęt podczas akcji powodziowych.

Warto wspomnieć, że w poprzednich latach, w ramach tego samego projektu organizowanego przez PSE, dofinansowano szkołę podstawową, która mogła zakupić klimatyzatory. W dodatku gmina dostała pieniądze na defibrylatory i stacje dezynfekujące.

Cel programu

“WzMOCnij swoje otoczenie” dotyczy wszystkich grup społecznych. Z każdym rokiem PSE zwiększa zasięg terytorialny akcji – trafia już do województw: mazowieckiego, lubuskiego, śląskiego, pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Z grantów korzystają przede wszystkim szkoły podstawowe, przedszkola, ośrodki sportu i pomocy społecznej oraz straże pożarne.

Jak stwierdza Aleksander Maicher z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE, projekt umożliwia gminom wprowadzenie długotrwałych zmian, które są nastawione przede wszystkim na bezpieczeństwo. O wartości i przydatności projektu można mówić na przykładzie linii 400 kV relacji Mikołów – Świebodzice. Z ramienia “WzMOCnij swoje otoczenie” dofinansowano aż 19 projektów, na łączną kwotę ponad 380 tysięcy złotych.

Edycja z 2021 roku obejmowała 140 gmin i powiatów z całej Polski. Wpłynęło ponad 300 wniosków, które dotyczyły ważnych i różnorodnych sektorów życia codziennego. Pomysły dotyczyły aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, wspólnej przestrzeni publicznej, edukacji, zdrowia oraz środowiska naturalnego.