Dzięki hasłu „Jan Paweł II – Cywilizacja życia”, tegoroczny, już 23., Dzień Papieski nabrał wyjątkowego charakteru. To święto ma na celu przede wszystkim odzwierciedlenie różnych aspektów życia – modlitwy, intelektualizmu, kultury i sztuki, a także działalności charytatywnej. Aktywnie w tę celebrację wprowadziła się Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie.

Za sprawą Ewy Miałkowskiej, pełniącej rolę katechetki, uczniowie z klas szóstej, siódmej oraz ósmej zademonstrowali specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny. Przedstawienie odbyło się 15 października w kościele parafialnym, z kolei trzy dni później zaprezentowano je w szkole.

Scenariusz tego unikalnego przedstawienia zakładał symulację spotkania papieża Jana Pawła II z różnymi grupami społecznymi: naukowcami, artystami, sportowcami, młodzieżą oraz przedstawicielami różnych wyznań religijnych. Celem tego przedsięwzięcia było przypomnienie o świętości życia ludzkiego, które na każdym etapie posiada niezbywalną godność.

Uczniowie klas czwartej i piątej również włączyli się w obchody, odpowiedzialni byli za oprawę liturgiczną mszy św. – czytania, psalm i modlitwę wiernych. Cała szkoła reprezentowała się godnie, a przygotowany program artystyczny spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, co wyraziło się w gromkich brawach ze strony publiczności.