W ostatnim czasie, nocą w mieście Strzegom, panuje niezwykła ciemność. To nie jest jednak efekt związany z naturalnym skróceniem dnia. W rzeczywistości wynika to z serii awarii oświetlenia publicznego, które dotknęły różne obszary miasta. W rezultacie, wieczorami ulice toną w głębokich ciemnościach, przypominających egipską noc. Problem ten został już zgłoszony firmie odpowiedzialnej za utrzymanie oświetlenia miejskiego.

Według informacji dostarczonych przez personel Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, 23 października zostało wysyłane powiadomienie do firmy zajmującej się oświetleniem ulic. Do zgłoszonych problemów zaliczyć można braki w oświetleniu na ulicach Paderewskiego, Promenady, Niepodległości oraz w parku przy ulicy Kościuszki i na osiedlach Kamionka I i Kamionka II.

Niektóre z problemów były specyficzne dla określonych lokalizacji. Na osiedlu Kamionka pod Górą Krzyżową problemem był zegar sterujący oświetleniem, który wymagał regulacji. Tymczasem na Kamionka II doszło do przepalenia się żarówek. Co więcej, w obrębie ulicy Niepodległości wystąpiła awaria kabla. Aktualnie trwa weryfikacja stanu oświetlenia w parku przy ulicy Kościuszki oraz na ulicy Bankowej – informują pracownicy urzędu.