Nasz projekt będzie realizowany we współpracy z lokalnymi grupami, które mają swoje siedziby na obszarach Geoparków UNESCO. Wśród nich są: Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, funkcjonująca w obrębie Geoparku Świętokrzyskiego, oraz Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka, która działa na terenie Geoparku „Łuk Mużakowa”. Współpracować będziemy również z Geoparkiem Český Ráj.

Podstawowym celem naszego projektu jest wspólna promocja i wymiana doświadczeń w obszarach kluczowych dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania geoparków, które są członkami lub ubiegają się o członkostwo w Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Chcemy pokazać innowacyjne sposoby wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu. Cele te są zgodne ze standardami członkostwa w Światowej Sieci Geoparków UNESCO i spełniają rekomendacje oraz wytyczne otrzymane przez nasz Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów po wizycie ewaluacyjnej.

Mimo że proces ten nie jest jeszcze widoczny dla osób z zewnątrz, nasza współpraca już trwa i cieszymy się, że możemy wspólnie pracować nad jego realizacją. Aktualnie ustalamy daty poszczególnych wizyt i tworzymy plany przyszłych działań.

Zgodnie z założeniami projektu, partnerzy będą odwiedzać nawzajem swoje geoparki. Na koniec, zaplanowaliśmy organizację międzynarodowej konferencji podsumowującej ten projekt, która odbędzie się w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.