W czwartek odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Jaworze, podczas której radni będą głosować m.in w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Jawora. Ile będzie teraz zarabiał burmistrz?

Wszystko zaczęło się od decyzji na szczeblu krajowym. We wrześniu bieżącego roku posłowie zadecydowali o podniesieniu stawek wynagrodzeń dla samorządów oraz wojewodów i burmistrzów. W nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych z 17 września 2021 roku, podniesiono pensje z 12 525,94 zł brutto do 20 041,50 zł brutto (wraz z dodatkami). Kolejny krok zrobiła Rada Ministrów, która w nowym rozporządzeniu płacowym z 25 października 2021 roku podniosła wynagrodzenia samorządowców o 60 procent.

Ustalono, że Emilian Bera – burmistrz Jawora będzie pobierał miesięczną pensję w wysokości prawie 19 tysięcy złotych! Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi teraz 10 430 złotych. Jeśli chodzi o dodatki to dodatek funkcyjny będzie wypłacany w wysokości 3 450 złotych, a dodatek specjalny wynosi 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 4 164 złotych. Ustalono również dodatek za wieloletnią pracę. Po 5 latach kadencji jest to 5 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a za każdy dalszy rok pracy wzrasta o 1 procent, aż do osiągnięcia 20 procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wyrównanie ustalonych stawek będzie mieć miejsce od 1 sierpnia 2021 roku. 

Wraz z dużą podwyżką dla włodarzy w rozporządzeniu przewidziano także spore podwyższenie zarobków pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, czyli skarbników i zastępców. Podniesiono także pobory zatrudnionych na umowę o pracę. Jednak związany jest to raczej ze wzrostem wysokości pensji minimalnej.A jak po reformie zarabiają burmistrzowie w innych częściach kraju?