Trwa rekrutacja do pracy w Nadoodrzańskim Odziale Straży Granicznej. Do wzięcia jest aż 70 etatów. Warto wspomnieć, że od tego roku nie obowiązuje już limit wieku.

Nowy rok przyniósł dość pozytywne zmiany w sektorze granicznym. Dobre wiadomości czekają przede wszystkim kandydatów na strażników, których nie obowiązuje już limit wieku. Od 1 stycznia można mieć więcej niż 35 lat by zostać pogranicznikiem. Inne zmiany dotyczą ustalenia terminu złożenia dokumentów. Uruchomiony został bowiem modułu „Nabór do służby w SG” za pomocą którego kandydat będzie mógł na bieżąco obserwować poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej.

Jeśli zastanawiasz się na wstąpieniem do Straży Granicznej warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału SG w zakładce „Nabór do służby”. Szczegółowe informacje dotyczą zarobków, wsparcia finansowego, czy rozwoju zawodowego. Można tam również znaleźć wzory wymaganych dokumentów. 

Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w jednostkach NOSG najbliższych miejscu zamieszkania. Nowością jest, że od 1 stycznia tego roku kandydaci do służby powinni zalogować się do modułu „Nabór do służby w SG” , gdzie mogą ustalić termin złożenia dokumentów.

Jakie są wymagania?

Jak wyjaśnia mjr Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy NOSG, postępowanie kwalifikacyjne, które przechodzi kandydat podzielone jest na dwa etapy. Podczas pierwszego etapu komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim wstępną rozmowę. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. 

Drugi etap odbywa się w siedzibie NOSG, gdzie kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej, a także kolejną rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli kandydat pozytywnie zaliczy drugą część egzaminu, skierowany zostanie na badania lekarskie, na podstawie których komisja lekarska ustala zdolność do służby. 

Ważne jest, aby kandydaci mieli polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana) i zaświadczenie o nie byciu karanym. Straż graniczna oferuje wynagrodzenie na poziomie minimum 4500 zł netto. Na taką pensję mogą liczyć osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz prawa emerytalne po 25 latach służby.

W ubiegłym roku od kandydatów do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej wpłynęło blisko 520 podań o przyjęcie do służby. Zgodnie z przyjętym limitem w szeregi oddziału przyjęto 70 nowych funkcjonariuszy.