Firma ALSTAL Grupa Budowlana oraz ALSTAL Investment wykonają rozbudowę hali serwisowej Kolei w Legnicy. Podpisano umowę na 65 milionów złotych. 

Umowa między Kolejami Dolnośląskimi a ALSTAL została podpisana 13 stycznia 2022 roku. Realizacja całego projektu ma zostać wykonana w ciągu 14 miesięcy. Pierwsze prace budowlane w bazie serwisowej w Legnicy rozpoczną się w lutym i potrwają do końca marca 2023 roku.

Witold Idczak, wiceprezes Kolei Dolnośląskich bardzo cieszy się ze wspomnianej współpracy. Nareszcie udało się doprowadzić do końca pierwszy etap tej inwestycji, czyli związany z wyłonieniem wykonawcy. Nowa hala pozwoli Kolejom na dużą samodzielność w zakresie okresowych przeglądów i napraw taboru, a w konsekwencji również przyniesie oszczędności. Rozbudowa zaplecza serwisowego jest ważnym elementem realizacji strategii rozwoju Kolei Dolnośląskich w najbliższych latach. 

Koszt modernizacji obiektu pochłonie około 65 mln złotych. Część wydatków zostanie pokryta z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Inne środki pochodzą z unijnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Początkowa kwota 30,5 mln zł, przekazana przez UMWD, została zwiększona do 48 mln.

Jak informuje Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich, początkowe koszty rozbudowy szacowano na około 45 mln zł, lecz z uwagi na rosnące ceny materiałów budowlanych wydatki związane z modernizacją hali serwisowej wzrosły. 

Najlepszy wykonawca jaki mógł się trafić

Pierwsze dwa postępowania związane z wyborem wykonawcy hali zostały unieważnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. Na szczęście Koleje Dolnośląskie po raz trzeci dokonały wyboru i w styczniu doszło do podpisania umowy z wykonawcą.

Firma ALSTAL specjalizuje się w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych. To właśnie jedna z ich spółek – ALSTAL Grupa Budowlana – odpowiedzialna była za budowę centrum serwisowego Kolei Wielkopolskich, które powstaje w Wągrowcu.

Jarosław Szczupak, prezes zarządu spółki ALSTAL Grupa Budowlana wylicza ważne projekty zrealizowane przez firmę. Największy obiekt, jaki budowali to Termy Maltańskie w Poznaniu. Na ich koncie jest także Opera Leśna w Sopocie czy wiele stadionów. ALSTAL ma niewątpliwie ogromne doświadczenie. Szczupak uważa, że obiekt dla dolnośląskiego przewoźnika zostanie zrealizowany w terminie i będzie najwyższej jakości, jak dotychczas udowadniała firma. 

Rozbudowana hala serwisowa Kolei Dolnośląskich będzie wyposażona m.in. w wiaty, drogi wewnętrzne, nadziemną i podziemną infrastrukturę techniczną, zbiorniki i dystrybutory paliwa. Dzięki rozbudowie obiektu przewoźnik będzie miał do dyspozycji cztery tory o długości 120 metrów oraz jeden tor przeznaczony na całoroczną myjnię automatyczną.