We wrześniu ruszył program edukacyjny dla uczniów ze szkół podstawowych w regionie. Prowadzone są zajęcia z zakresu geologii, przyrody i historii.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie. Autorski program organizacji obejmuje swym zasięgiem po dwie szkoły z każdej z 14 gmin z obszaru LGD. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani pedagodzy, którzy mają szeroką wiedzę z zakresu historii, biologii czy geologii. Wszyscy z nich należą do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.

Celem akcji jest edukacja uczniów i ich uwrażliwienie na piękno oraz wartość okolicznej Krainy Wygasłych Wulkanów. Zajęcia są również próbą zbudowania lokalnej tożsamości, która dba i wspiera wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe. 

Geo-rozgrywki

Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach wiekowych, czyli dla klas I-III i IV-VIII. Jak na razie warsztaty przeprowadzono w czterech szkołach: Szkoła Podstawowa w Złotoryi (SP nr 3), Gierałtowcu, Męcince i Piotrowicach. Edukatorzy w swoich zajęciach wykorzystują przede wszystkim gry, które zostały specjalnie przygotowane do programu. Dzieci, dzięki rozgrywce mogą lepiej poznać historię regionu, w którym się uczą i mieszkają, a także poznać jego walory przyrodnicze oraz kulturowe. Gry mają na celu również promocję Krainy Wygasłych Wulkanów.

W celach edukacyjnych przygotowano kilka zestawów gier, między innymi Skarby Geoparku, Podróż po Geoparku, Geoparkowe Memory, Geoparkowa Oś Czasu oraz Geoparkowa 50-tka, które trafią do zbiorów szkoły wraz z innymi materiałami ułatwiającymi zdobywanie wiedzy. Placówki szkolne będą mogły wykorzystywać otrzymane gry, aby pogłębiać wiedzę młodych uczniów.

Zaplanowane zostały również konkursy o tematyce regionalnej dla dwóch grup wiekowych. Uczniowie będą mogli wygrać wspaniałe nagrody rzeczowe, które przydadzą im się do nauki. Będą to tablety, bezprzewodowe myszki czy też słuchawki z mikrofonem.

Program „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.