Ruszyły prace ziemne przy realizacji drogi gminnej w Wiadrowie. W efekcie powstanie 815 metrów drogi asfaltowej wraz z przepustem drogowym, zjazdami do posesji i przejściem dla pieszych.

Pod koniec ubiegłego roku wójt gminy Paszowice Sebastian Oszczęda podpisał umowę z Józefem Potockim z firmy Transport Drogowy Ciężarowy Budowa i Remonty Dróg Eksport Import Józef Potocki w Rakowicach Małych, na wykonanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach 139/3 i 83 obręb Wiadrów, gmina Paszowice”.

Właśnie rozpoczęły się prace ziemne przy realizacji tej inwestycji. Gdy wykonawca skończy zadanie będzie można korzystać z 815 metrów drogi asfaltowej wraz z przepustem drogowym, pięcioma zjazdami do posesji, przejściem dla pieszych oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa zamontowane zostaną progi zwalniające oraz oświetlenie – 5 lamp solarnych.

Planowane zakończenie prac to koniec marca 2022 r. Wartość zadania wynosi 717 tys. zł, z czego 324,5 tys. zł jest finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, 63,3 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Paszowice.