Referat Gospodarki Odpadami poinformował, poprzez swoją stronę na Facebooku, o położeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jak podano w informacji, wejście do tego miejsca znajduje się przy ulicy Żwirowej, a dojazd jest możliwy z ulicy Kuzienniczej.

Godziny pracy PSZOK zostały również podane. W dni robocze punkt jest otwarty od godziny 7:00 rano do 17:00 wieczorem. W soboty natomiast, PSZOK dostępny jest od 9:00 do 12:00.

Referat Gospodarki Odpadami wyjaśnił również, jakie odpady można tam przekazać. Mieszkańcy mogą pozbyć się bez ograniczeń gabarytowych odpadów, 8 opon rocznie na jedno miejsce zamieszkania, a także gruzu do 500 kilogramów. Ponadto, nie ma żadnych ograniczeń co do ilości odpadów zielonych i wielu innych odpadów komunalnych. Te wszystkie usługi są wliczone w opłatę za gospodarowanie odpadami.