Scena polityczna w powiecie jaworskim zaczyna nabierać tempa w kontekście nadchodzących wyborów. Nuda jest tu czymś nieznanym, zwłaszcza teraz, gdy pojawia się nowy przeciwnik dla obecnie urzędującego burmistrza Jawora, Emiliana Bery. Damian Kuć, rodowity mieszkaniec Jawora, zdecydował o postawieniu swojej kandydatury na to stanowisko. Z dumą opowiada o swoim mieście, które jest mu bliskie od czasów dzieciństwa; tu ukształtował się jako osoba, założył rodzinę i rozwija swoją karierę zawodową.

Kuć to człowiek dobrze zorientowany w problematyce miasta i zna potrzeby jego mieszkańców. Praca w Państwowej Straży Pożarnej nauczyła go poczucia odpowiedzialności za innych ludzi – coś, co uważa za kluczowe zarówno w działalności publicznej, jak i prywatnej. Planuje rozszerzyć zakres swojego dotychczasowego zaangażowania i służby na rzecz bezpieczeństwa, obejmując swoimi działaniami również inne obszary aktywności lokalnej społeczności.

Wśród priorytetowych zagadnień, które chce zrealizować, Kuć wymienia poprawę funkcjonowania Rejonowej Przychodni Zdrowia, zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach, modernizację infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej oraz tworzenie nowoczesnych placów zabaw. Podkreśla konieczność gruntownego remontu krytej pływalni Słowianka i poszerzenia jej oferty sportowo-rekreacyjnej. Jest zdania, że dzieci z Jawora powinny mieć dostęp do bezpłatnych zajęć w czasie wakacji i ferii, a seniorzy oraz kobiety – korzystać z propozycji Jaworskiego Ośrodka Kultury.

Warto wspomnieć, że pięć lat temu Damian Kuć ubiegał się o mandat radnego powiatowego z ramienia partii SLD Lewica Razem. Otrzymał wtedy poparcie 35 wyborców.