Wspólnota Szkoły Podstawowej zlokalizowanej w małym mieście Rogoźnica, zorganizowała serdeczne pożegnanie dla swojej długoletniej dyrektorki, Danuty Dzikowskiej. Uroczystość odbyła się w lokalnej świetlicy wiejskiej, gdzie zarówno kadra pedagogiczna jak i specjalnie zaproszeni goście mieli okazję podziękować Danucie za jej nieocenione zaangażowanie i wkład w rozwój edukacji, trwający ponad 50 lat.

Danutę Dzikowską cechuje bogate doświadczenie pedagogiczne, które zdobywała przez ponad pół wieku. Od 1999 roku zaszczytna funkcja dyrektora szkoły w Rogoźnicy została powierzona właśnie jej. Nie tylko prowadziła tę placówkę z wielkim zaangażowaniem, ale również w 2005 roku założyła Stowarzyszenie „Mała Szkoła”, które pod jej kierownictwem nadal zarządza funkcjonowaniem szkoły podstawowej.

Należy podkreślić, że burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta, w ramach uroczystości, wyróżnił Danutę Dzikowską prestiżowym tytułem „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej”. Honorowe odznaczenie zostało przyznane za jej niezłomne oddanie pracy i inicjatyw, które przyczyniły się do rozwoju lokalnej społeczności.

Po przejściu na emeryturę Danuty Dzikowskiej, obowiązki dyrektora szkoły tymczasowo przejęła Maria Kowalczyk. Poinformowała, że planowane jest głosowanie w zarządzie stowarzyszenia na temat wyboru nowego dyrektora. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść najprawdopodobniej w styczniu.