Rozkwit infrastruktury technicznej Strefy Aktywności Gospodarczej jest teraz możliwy dzięki otrzymaniu znacznej dofinansowania. Fundusze te, w wysokości 98 milionów złotych, zostały przydzielone Gminie Męcinka, zaś Gmina Jawor może liczyć na wsparcie finansowe w kwocie 57 milionów 300 tysięcy złotych na realizację przewidzianych zadań.

Wypowiedź Mirosława Brzozowskiego, wójta Gminy Męcinka, którą opublikował na swoim profilu społecznościowym wskazuje, że prace nad stworzeniem terenów inwestycyjnych trwają już od kilku lat. Zaznaczył on, że jest to proces długoterminowy, który wymagał ubiegania się o fundusze na rozbudowę infrastruktury terenów przez gminę. Ponadto, podkreślił, że realizacja tej inwestycji za pomocą pozyskanych środków pozwoli przyciągnąć do gminy nowych inwestorów. W efekcie przyczyni się to do utworzenia nowych miejsc pracy i zapewni stałe dochody do budżetu lokalnego na przyszłe lata.

Wójt zaznaczył także, że przed nimi stoi wielkie zadanie i dużo pracy. Podkreślił, że muszą je podjąć myśląc o dobru mieszkańców gminy, zwłaszcza młodszych pokoleń, dla których stworzą nowe możliwości rozwoju i zatrudnienia.