Trwa budowa drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Najbardziej złożonymi zadaniami jest wykonanie dwóch tuneli drogowych. Drążenie obu naw dłuższego z nich właśnie dobiegło końca.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka podzielona została na dwa odrębne zadania: Bolków – Kamienna Góra Północ oraz Kamienna Góra Północ – Lubawka. W ramach obu inwestycji powstanie łącznie ponad 31-kilometrowy odcinek trasy S3, który połączy się w przyszłości z czeską autostradą D11.

W końcu udało się wydrążyć otwory w najdłuższym planowanym tunelu. Pierwszy z nich ma długość około 2300 metrów, a drugi około 320 metrów. Drążenie tunelu od strony portalu południowego rozpoczęło się w grudniu 2020 roku, natomiast od strony północnej w marcu 2021 roku.

Na konstrukcję długiego tunelu składają się dwie nawy główne dla ruchu pojazdów: lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m i prawa (zachodnia) o długości 2 272,2 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. 

Krótszy tunel drogowy realizowany jest w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem systemu deskowań do betonowania konstrukcji, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów tunelu. Obudowa tunelu składać się będzie z 27 segmentów, z czego obecnie realizowany jest dwudziesty pierwszy.

Aktualna sytuacja

Mimo, że od 15 grudnia do 15 marca trwa okres zimowy w pracach budowlanych, to  wykonawca w miarę korzystnych warunków atmosferycznych i możliwości technologicznych realizuje wykopy w konkretnych gruntach. Jeśli chodzi o branżę mostową prowadzone są m.in. nasuwania wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej. Jeden będzie miał długość 532 m, a drugi 349 m. Na innych obiektach prowadzone są prace związane z deskowaniem, zbrojeniem i wykonywaniem ustroju nośnego.

Wstępny koszt drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki będzie wynosił prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.