Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, rząd przeznaczy kilka miliardów dla 1714 gmin w całej Polsce na skanalizowanie terenów oraz dostęp do czystej wody.

W ostatni piątek, czyli 5 listopada 2021 roku, Mateusz Morawiecki złożył wizytę w stacji uzdatniania wody w podwarszawskich Ząbkach. Ogłosił tam, że rząd dofinansuje potrzebujące gminy w związku ze sprawami wodno-kanalizacyjnymi. Premier potwierdził to później na Facebook’u, gdzie napisał, że 1700 na 247 gmin otrzyma fundusze według sprawiedliwego algorytmu i obiektywnych kryteriów, na przykład poziomu zamożności danej gminy.

Dofinansowanie jest jednym z elementów programu Polski Ład. Wyliczono, że w ciągu 2-3 lat inwestycja ta przyspieszy uzyskanie dostępu do czystej wody i pozwoli skanalizować tereny do tej pory nieposiadające takich instalacji. Pieniądze do gmin trafią jeszcze w tym roku.

Jak zostaną podzielone środki?

Kancelaria Premiera podała, że 1 mld zł trafi do 910 gmin na przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Pieniądze zostaną podzielone wedle danych statystycznych. Otrzymają je gminy, “w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 60 proc”.

Natomiast pozostałe 3 mld złotych przeznaczone zostanie dla 1528 gmin na projekty związane z kanalizacją. Podobnie jak wyżej, fundusze zostaną podzielone między gminy, w których udział liczby mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie mieszkańców jest mniejszy niż 60 procent”.

Warto zaznaczyć, że nie trzeba składać wniosku ani brać udział w konkursie. Pieniądze otrzymają gminy wytypowane przez Ministerstwo Finansów. Miejmy nadzieję, że gminy wywiążą się z zadań i dobrze wykorzystają otrzymane fundusze.