Ponad dwustu nauczycieli z marszałkowskich szkół przeszło szkolenie z pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzili ratownicy medyczni z Pogotowi Ratunkowych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski uważa, że bardzo ważne jest, aby szkoła była w stanie zapewnić bezpieczeństwo uczniom w jak największym zakresie. Personel szkoły powinien wiedzieć, w jaki sposób postępować, a udzielenie pierwszej pomocy to podstawa, która powinny znać wszyscy. Poszerzanie wiedzy w tym zakresie, szczególnie w przypadku takiego zawodu, jak nauczyciel jest bardzo istotne.

Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze storny nauczycieli, a w ramach wielu dyskusji udało się rozwiać wiele mitów związanych z pierwszą pomocą oraz wątpliwości dotyczących postępowania z poszkodowanymi. Wszyscy doszli do wniosku, że tego typu szkolenia powinny być realizowane cyklicznie.

Jak przebiegało szkolenie?

Podczas szkolenia ratownicy medyczni pokazali, jak postępować przy omdleniach, zadławieniach, zachłyśnięciach, zatrzymaniu akcji serca, złamaniach czy krwawieniach.

Program szkolenia dotyczył postępowania zarówno w przypadku urazów, jak i nieurazowych stanów nagłych adekwatnie do specyfiki danej szkoły. Szkolenia realizowane były głównie w oparciu o warsztaty i ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. manekinów do resuscytacji czy treningowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Bardzo często warsztaty łączyły wykłady oraz nauczanie umiejętności praktycznych. Dodatkowo nauczyciele zdobyli umiejętność zaawansowanych technik i procedur podczas udzielania pierwszej pomocy indywidualnie lub zespołowo. 

Pierwsza tura szkoleń objęła wszystkich nauczycieli z 10 marszałkowskich szkół:

  1. Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie Zdroju
  2. Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu
  3. Dolnośląski Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie – Zdroju
  4. Dolnośląski Zespół Szkół Medyczno – Sportowych w Świdnicy
  5. Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu
  6. Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach
  7. Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze
  8. Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu
  9. Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek  Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
  10. Dolnośląski Zespół Szkół w Lubinie

W kolejnej turze przeszkoleni zostaną nauczyciele z pozostałych 7 szkół województwa dolnośląskiego.