Elektrownia fotowoltaiczna, która powstaje w wyniku działań zgorzeleckiej spółki OZE Holding 3, otrzymała pozwolenie, ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Elektrownie fotowoltaiczne mają być swego rodzaju pomostem w rozpoczynaniu procesie dekarbonizacji.

Farma Fotowoltaiczna – ekologiczna inwestycja

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 12 MW stanowi ważną inwestycję dla środowiska jak i dla regionu. Farma będzie mieściła się na terenie, który obejmuje około 18 ha. Jest to pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez OZE na tak szeroką skalę.

Korzyści płynące z usytuowania elektrowni fotowoltaicznej w gminie Jawor

Energia odnawialna, która zostanie wytworzona będzie wykorzystywana przez lokalne podmioty gospodarcze. Jednocześnie zużycie energii fotowoltaicznej sprawi, że ograniczona zostanie emisja CO2, oraz dwutlenku siarki, tlenków azotu i innych szkodliwych substancji, które negatywnie oddziałują na środowisko.

Ekologiczna elektrownia fotowoltaiczna pozwoli również uniknąć produkcji odpadów, a także zapobiegnie procesowi degradacji środowiska i gleb w okolicy.

Dodatkowa elektrownie fotowoltaiczne nie generują hałasu.