Niepokojące wieści napłynęły z Urzędu Miejskiego w Jaworze, który za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o awarii jednego z rurociągów wodnych. Jak wynika z przekazanych informacji, problem dotyczy konkretnie odcinka sieci biegnącej przy rondzie, na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Piastowskiej.

Usterek tej skali może mieć poważne konsekwencje dla mieszkańców. Urząd Miejski ostrzega, że w najbliższych godzinach na obszarze Jawora możliwe jest obniżenie ciśnienia wody lub nawet krótkotrwałe przerwy w jej dostawie. Niewykluczone więc, że niektóre gospodarstwa domowe mogą doświadczyć chwilowych problemów z dostępem do bieżącej wody.

Mimo to, miejscowe służby techniczne intensywnie pracują nad szybkim usunięciem usterki. Celem jest jak najszybsza normalizacja sytuacji i zapewnienie mieszkańcom pełnej funkcjonalności systemu wodociągowego.