W dziewiątej rundzie Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, gminę Dobromierz obdarowano dofinansowaniem na poziomie 1 094 400 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na gruntowną modernizację lokalnej infrastruktury oświetleniowej. Przebudowa, której kosztorys wynosi 1 368 000 złotych, obejmuje wymianę ponad 700 sztuk opraw oświetleniowych na nowoczesne, oszczędzające energię. W ramach tego projektu gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% całości, co przekłada się na kwotę 273 600 złotych.

Program „Rozświetlamy Polskę”, do którego przystąpiła gmina Dobromierz, ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach w całym kraju. Realizacja tego celu polega na zapewnieniu lepszego oświetlenia dróg i chodników, co bezpośrednio wpływa na poprawę widoczności i ograniczenie liczby wypadków drogowych. Ponadto, dzięki modernizacji infrastruktury oświetleniowej, gminy mogą osiągnąć znaczne oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, a także zredukować negatywny wpływ na środowisko.

Innowacyjna technologia oświetleniowa LED jest znacznie bardziej efektywna energetycznie w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła. Lampy LED nie tylko zużywają mniej energii, ale również charakteryzują się dłuższą żywotnością, co przekłada się na dodatkowe oszczędności dla gminy związane z utrzymaniem i konserwacją systemu oświetlenia.