To już XIX edycja Targów Edukacyjnych, które są organizowane w Jaworze. Celem wydarzenia było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy w regionie.

XIX Powiatowe Targi Edukacyjne zostały zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz I Liceum Ogólnokształcące, które odbyły się 22 kwietnia 2022 r. w sali gimnastycznej I LO w Jaworze.

Szkoły, które wzięły udział w prezentacjach przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2022/2023.

Targi wspólnie otworzyli Dorota Domińska-Werbel dyrektor PORE w Jaworze oraz Waldemar Szastak dyrektor I LO w Jaworze. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk oraz starosta jaworski Aneta Kucharzyk. Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele ważnych osobistości.

Z kim mogli porozmawiać uczniowie?

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu, a konkretnie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie oraz Zespół Szkół „Medyk” w Jaworze.

Udział w Targach miały również uczelnie wyższe, którymi zainteresowali się głównie maturzyści. Były to: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Politechnika Wrocławska – Filia w Legnicy i Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Propozycję dla absolwentów szkół przygotował również: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze.

W trakcie trwania Targów I LO w Jaworze zaprosiło młodzież do odwiedzin w ramach „dnia otwartego”. To samo zaproponowało Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Uczniowie mogli zwiedzić szkołę i w czasie bezpośrednich spotkań z uczniami, nauczycielami, jak i dyrekcją każdej z tych szkół, zapoznać się  z kierunkami kształcenia i ofertą zajęć pozalekcyjnych danej placówki. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży – odwiedziło je około 1000 osób.