Adam Jacek Pilch, wcześniej pełniący funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, teraz objął stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze. Tym samym, Jawor ma nowego „szeryfa”. Pilch na tej pozycji zastąpił podinsp. Julię Kurek-Ostapowicz, która zarządzała jaworską Komendą Powiatową Policji przez ostatnie 3 tygodnie.

Adam Jacek Pilch, młodszy inspektor, rozpoczął swoją karierę w Policji w roku 1991. Wówczas to dołączył jako aplikant Plutonu Pogotowia Policyjnego Patrolowania i Konwojowania Komendy Rejonowej Policji w Jaworze. W 1998 roku awansował na policjanta Plutonu Patrolowo – Interwencyjnego tej samej jednostki, a od roku 2000 pełnił rolę dowódcy tej komórki. W 2013 roku został kierownikiem Sekcji ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Rok później, w 2014, mianowano go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Bolkowie. W 2016 roku awansował na Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy. Ostatecznie, 3 stycznia 2023 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, które piastował do dnia dzisiejszego.

Podczas spotkania z p.o. Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, insp. Krzysztofem Kumaszką, podinsp. Julia Kurek-Ostapowicz otrzymała rozkaz personalny odwołujący ją z delegowania z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. Ten dokument zwalniał ją również z powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze.