Zarządca miasta Jawora, Emilian Bera, podał do wiadomości publicznej, że w najbliższy poniedziałek zaplanowano wznowienie inwestycji związanych z infrastrukturą wodną na ul. Strzegomskiej i Kościuszki. Jak przewiduje burmistrz, prace mogą spowodować chwilowe braki w dostawach wody oraz obniżenie ciśnienia na terenie całego miasta.

Burmistrz Jawora, Emilian Bera, poinformował społeczność lokalną za pośrednictwem mediów społecznościowych o planach wznowienia prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej przy ul. Strzegomskiej i Kościuszki 15 kwietnia. Prace były wcześniej przerwane ze względu na święta Wielkanocne.

Według planu, prace mają być prowadzone równocześnie na dziewięciu różnych odcinkach sieci. Bera wyjaśnił, że ze względu na konieczność wyłączenia wieży ciśnień oraz wykonania głębokich wykopów dla bezpieczeństwa pracowników, prace nie mogą być realizowane po zmroku.

Planowany czas robót to godziny od 8:00 do 15:00. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że te prace mogą wywołać obniżenie ciśnienia wody lub nawet jej brak na obszarze całego miasta Jawora. W związku z tym, Bera prosi mieszkańców o gromadzenie zapasów wody na ten czas, szczególnie do celów bytowych.