W nawiązaniu do Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd spółki MIRBUD S.A., zwanej dalej „Emitentem”, informuje, że otrzymał wiadomość od Zamawiającego, którym jest Gmina Jawor (Rynek 1, 59-400 Jawor). Komunikat dotyczy postępowania przetargowego na realizację zamówienia publicznego zatytułowanego „Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S 3 Jawor”.

Decyzja Zamawiającego polegała na wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez konsorcjum firm. Konsorcjum to składa się z KOBYLARNIA S.A., mającej swoją siedzibę w Kobylarni (pełniącej rolę Lidera Konsorcjum), oraz MIRBUD S.A., z siedzibą w Skierniewicach (Partnera Konsorcjum).

Cena brutto oferty wynosi 88 058 105,38 zł. Emitent zobowiązuje się poinformować o podpisaniu umowy za pośrednictwem osobnego raportu.