W Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie gminy z subregionu legnicko-głogowskiego odebrały promesy o łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Promesy pochodzą z programów realizowanych przez samorząd województwa.

W ostatni piątek, 3 czerwca 2022 roku, w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie z rąk Tymoteusza Myrdy – członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Piotra Karwana – radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego gminy z subregionu legnicko-głogowskiego odebrały promesy o łącznej kwocie ponad 1 mln zł. Pieniądze pochodzą z różnych programów realizowanych przez województwo.

Jednym z nich jest konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” realizowany już od 2008 roku. Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. W subregionie legnicko-głogowskim dofinansowanie otrzymało 11 projektów na łączną kwotę ponad 390 tys. zł, a wśród nich Gmina Męcinka na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Małuszowie – skwer i miejsca postojowe, Gmina Mściwojów na remont świetlicy wiejskiej w Marcinowicach czy też Gmina Paszowice na zagospodarowanie skweru wiejskiego w sołectwie Bolkowice. 

Pieniądze zostaną przeznaczone również na kwestie związane z melioracją. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego od 2018 roku cyklicznie ogłasza nabór wniosków na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy. 

Dofinansowanie w tym obszarze otrzymało 9 projektów na łączną kwotę ponad 243 tys. zł:

 • Gmina Gaworzyce – Kłobuczyn-Grabik-Korytów – konserwacja rowu melioracyjnego 10 tys. zł
 • Gmina Góra – konserwacja rowów melioracji szczegółowej w miejscowości Góra i Czernina Dolna 6 900 zł
 • Gmina Grębocice – konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Grębocice 20 tys. zł
 • Gmina Legnickie Pole – konserwacja rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Legnickie Pole 35 tys. zł
 • Gmina Lubin – konserwacja gminnych rowów melioracyjnych 31 836 zł
 • Gmina Niechlów – konserwacja rowów melioracji wodnej w Gminie Niechlów w miejscowościach Wronów i Wioska 35 tys. zł
 • Gmina Pęcław – bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na obiektach stanowiących własność Gminy Pęcław 35 tys. zł
 • Gmina Przemków – utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy Przemków 34 955 zł
 • Gmina Żukowice – konserwacja rowu melioracyjnego 35 tys. zł

Warto wspomnieć, że Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022 również wsparł gminy w zakresie rozwoju strategii bezpieczeństwa drogowego. Z  subregionu legnicko-głogowskiego wnioski złożyło 5 gmin, a dofinansowanie otrzymały 4 na łączną kwotę blisko 420 tys. zł:

 • Gaworzyce – Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Gaworzyce poprzez przebudowę drogi gminnej – bezpieczna droga do szkoły. Przyznana kwota: 120 tys. zł
 • Przemków – Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Przemków poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Przyznana kwota: 120 tys. zł
 • Chojnów  (m) – Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórka istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie. Przyznana kwota: 89,9 tys. zł
 • Góra – Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra – etap II. Przyznana kwota: 90 tys. zł