21 maja, wtorek, było dniem znaczącym dla mieszkańców Gniewomierza w gminie Legnickie Pole. Tego dnia odbył się odbiór końcowy realizowanego zadania zatytułowanego „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2176D w m. Gniewomierz”.

Szeregu ważnych postaci z lokalnej administracji nie zabrakło podczas tego wydarzenia. Wśród nich znaleźli się Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński. Obecny był również Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, który przybył na miejsce wraz z pracownikami.

Zakres realizowanego zadania obejmował konstrukcję przejścia dla pieszych na wyniesionej części jezdni. Dodatkowo wykonano także zatokę autobusową oraz chodniki, które umożliwiają dojście do niej. Elementem składowym inwestycji było także utwardzenie wjazdów, a nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz oświetlenie zainstalowano w strefie przejścia dla pieszych.

Za realizację tej inwestycji odpowiadała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., której oferta była warta 481 562,47 zł.