W dniach 27-29 lipca w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyły się warsztaty w ramach planu włączenia społecznego w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-27.

W zeszłym tygodniu mieszkańcy z obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie brali udział w trzydniowych warsztatach tematycznych „Trendy, Kreatywność, Wizerunek”, które poprowadzili eksperci w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, czyli dr Agnieszka Sobala-Gwosdz i dr hab. Krzysztof Gwosdz prof. UJ, oraz dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – ekspert w dziedzinie badań strategicznych i regionalnych.

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjemnej, ale też pracowitej atmosferze. Dzięki ogromnej wiedzy uczestników reprezentujących różne grupy interesu w swoich gminach oraz zaangażowanie i niezwykłe doświadczenie moderatorów warsztatów pozwoliły spojrzeć inaczej na mocne strony regionu, ukazać aktywność gospodarczą i społeczną oraz skierować myślenie uczestników na nowe trendy. 

Dzięki Konferencji OPEN SPACE, która odbyła się w dniu 14 lipca br. uczestnicy warsztatów mieli świetne materiały do tego, aby określić grupy docelowe oraz dokonać analizy strategicznej regionu. Wspólnie stworzyli model funkcjonalno-przestrzenny LGD określający funkcje terenów oraz powiązania pomiędzy obszarami ważnymi dla rozwoju LGD. Uczestnicy w ramach wyznaczonych zadań próbowali określić zjawiska, które w sposób niezależny będą wpływać na rozwój obszaru LGD w najbliższych 5 latach. Udało się również wskazać wstępne działania,  które wykorzystując unikatowość obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego, wpisują się w przyszłe trendy rozwojowe oraz mają szansę zniwelować dotychczasowe problemy.   

Reprezentatywność uczestników spotkań z sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz ich głębokie zaangażowanie i kompetencje świetnie wpisały się w założenia programu.  Miejmy nadzieję, że zapał oraz zdobyta wiedza podczas spotkań zostaną wykorzystane nie tylko w pracy nad strategią, ale i w codziennej aktywności w swoich społecznościach lokalnych.

Partnerstwo Kaczawskie informuje, że to dopiero wstęp do licznych spotkań, których ma się odbyć łącznie 29. Przed grupą jeszcze cykl spotkań konsultacyjnych w 14 gminach LGD, na które już dziś są zaproszeni poszczególni mieszkańcy, którym leży na sercu dobro Krainy Wygasłych Wulkanów.

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dziękuje prowadzącym i uczestnikom za mile i kreatywnie spędzony czas. Dziękuje również Pani Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego i pracownikom Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie za gościnę, a paniom z KGW Dobkowianki za pyszne domowe ciasta.