Studium jest dokumentem, który określa wszystkie ważne aspekty, zasady i politykę przestrzenną na terenie danej gminy. To właśnie ten dokument ma duży wpływ na to, co znajduje się i jak wygląda w gminie.

Zakończone zebrania wiejskie na terenie Gminy Paszowice

Na zebraniach mieszkańcy gminy zostali poinformowani o przygotowaniach do wprowadzenia w życie nowego Studium, które określać będzie uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy.

Czas dla mieszkańców na zgłaszanie swoich wniosków w sprawie zagospodarowania przestrzennego w gminie wyznaczony został na dzień 31 sierpnia 2021 roku. Do tego czasu mogą oni wnioskować o zagospodarowanie związane zarówno ze swoimi działkami, jak i z przestrzenią publiczną gminy (np. wytyczenie ścieżki rowerowej w konkretnych miejscach).

Gdzie szukać szczegółowych informacji odnośnie nowego Studium?

Wszystkie informacje związane z powstającym Studium znaleźć można w Urzędzie Gminy, w pokoju nr. 18, który pełni funkcję punktu konsultacyjnego.

O szczegóły można dopytać się także telefonicznie, dzwoniąc na numer 76 870 17 93.

Ankieta internetowa dla mieszkańców Gminy Paszowice

Pod adresem internetowym http://www.paszowice.pl/strona-148-konsultacje_spoleczne.html znajduje się ogólnodostępna ankieta, za pośrednictwem której mieszkańcy mają możliwość wyrazić swoją opinię na temat m.in. zagospodarowania terenu.

Zadaniem ankiety jest poznanie preferencji rozmieszczenia obiektów w Gminie. Znając je, będzie ona mogła ciągle się rozwijać. Odpowiedzi ustalone w ankiecie zostaną wzięte pod uwagę w trakcie tworzenia nowego Studium