Zapowiedziano kolejną istotną inwestycję miejską w Jaworze. Na remont fragmentu ulicy Wrocławskiej, o długości 0,4 km, wraz z siecią kanalizacyjno-wodociągową przeznaczono ponad 6,6 mln zł. Dziś doszło do formalnego podpisania umowy miasta z wykonawcami prac, których będzie aż trzech. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to sierpień 2024 roku. Miasto zasili ten projekt kwotą niemal 3 mln zł ze swojego budżetu, natomiast pozostałe środki pochodzą z funduszy rządowych.

Prace remontowe na jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych Jawora rozpoczną się jeszcze w tym roku. Zakres inwestycji obejmuje prawie półkilometrowy odcinek ulicy Wrocławskiej, rozciągający się od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do przejazdu kolejowego. Obecnie stan nawierzchni tej drogi jest daleki od idealnego, co znacznie utrudnia poruszanie się po niej kierowcom. Jednak już za rok mieszkańcy i użytkownicy tej drogi będą mogli korzystać z nowej, wyremontowanej trasy.