W wybranych placówkach Poczty Polskiej możliwie będzie składanie drogą elektroniczną wniosków o świadczenie 500+ oraz w programie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 

Poczta Polska i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały list intencyjny sprawie udostępnienia placówek Poczty do wysyłania wniosków drogą elektroniczną. Ma to być ułatwienie dla osób wykluczonych cyfrowo, czyli dla tych, które nie posiadają komputera lub internetu. 

Inicjatywa wynika również ze zmian jakie weszły w życie z początkiem 2022 roku, a dotyczą sposobu składania wniosków. Dotychczas można było je składać również na papierowym formularzu. Teraz pozostaje tylko forma online. Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej. Świadczenia będzie przyznawał i wypłacał ZUS.

Na mocy podpisanego listu Poczta Polska wyraziła zgodę na udostępnienie wybranych placówek pocztowych. Będą w nich pełnić dyżury pracownicy ZUS. Podczas dyżurów zainteresowanym osobom udzielana będzie pomoc w składaniu wniosków o przyznanie świadczeń w ramach programu 500+ oraz programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Jak zaznaczył wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, Poczta Polska bardzo mocno stawia na wymianę cyfrowej korespondencji. Ponieważ Poczta jest głównym operatorem narodowym musi pamiętać, że wciąż istnieje grupa osób wykluczonych cyfrowo, które nie chcą lub nie mogą korzystać z cyfrowych technologii. Dla nich Poczta Polska też musi i powinna być dostępna. Wiceprezes ma nadzieję, że to rozwiązanie okaże się niezwykle przydatne, a ludzie będą korzystać z tej usługi.