Do Komendy Powiatowej Policji w Jaworze trafiło od serca pisane podziękowanie od jednego z mieszkańców, który dzięki zaangażowaniu jaworskich funkcjonariuszy, a w szczególności dzielnicowych, zdołał poradzić sobie z problemami swojego niepełnoletniego syna. Ten akt wdzięczności jest nie tylko dowodem uznania dla pracy służb mundurowych, ale i motywacją do ciągłego podejmowania starań na rzecz wspólnoty.

Zadania, jakie stają przed Policjantami każdego dnia są różnorodne. Mundurowi starają się indywidualnie podejść do każdego przypadku, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa. Na linii frontu stoją dzielnicowi, którzy nierzadko pełnią rolę negocjatorów w lokalnych konfliktach oraz pomagają potrzebującym mieszkańcom swoich rejonów.

W treści listu, który dotarł do siedziby jaworskiej Komendy Powiatowej Policji, autor wyraził swoje wielkie uznanie dla pracy i zaangażowania funkcjonariuszy tamtejszej jednostki. Szczególnie podkreślił rolę dzielnicowych, którzy z pełnym zaangażowaniem pomogli mu stawić czoło problemom rodzinnych konfliktów.