Podczas II sesji Rady Miejskiej w Jaworze, która odbyła się w poniedziałek, radni prowadzili gorące dyskusje i głosowali na temat wysokości wynagrodzenia dla burmistrza miasta Jawora. Punktem obrad była uchwała dotycząca pensji burmistrza.

Planowane wynagrodzenie burmistrza miało składać się z następujących składników:

  • wynagrodzenie podstawowe: 10 430 zł,
  • dodatek funkcyjny: 3 450 zł,
  • dodatek specjalny: 30% wynagrodzenia podstawowego i dodatku funkcyjnego,
  • dodatek za wiele lat pracy.

Inicjatywę zmniejszenia wynagrodzenia zasadniczego zaproponował Roman Zawada, reprezentujący klub Prawa i Sprawiedliwości. Wyraził swoje zdanie, że pensja burmistrza jest zbyt wysoka, porównywalna z pensją prezydenta stolicy – Warszawy. Jego propozycja zakładała obniżenie podstawowej pensji o 1000 złotych.

W odpowiedzi na tę propozycję, radny Marcin Jankowski wygłosił swoje zdanie, wskazując na to, że Jawor zasługuje na burmistrza otrzymującego godziwe wynagrodzenie. Wskazał na ogromną odpowiedzialność burmistrza za budżet miasta oraz cały majątek gminy, argumentując, że wysokość pensji nie powinna być problemem. Podkreślił również doświadczenie obecnego burmistrza, Emilian Bera.