Wydatkowanie 57 milionów złotych na modernizację infrastruktury drogowej oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej planowane jest w mieście Jawor. Dziś doszło do formalnego zawarcia umowy między miastem a firmami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tych prac. W skład inwestycji będzie wchodzić budowa czterech rond, stworzenie 2500 metrów nowych dróg, wytyczenie 1600 metrów ścieżek dla rowerzystów, konstrukcja 2250 metrów kanalizacji deszczowej, jak również powstanie nowych miejsc postojowych i sieci wodno-kanalizacyjnych. Możliwość realizacji tych prac jest rezultatem pozyskania funduszy od rządu. Zakończenie całości prac zaplanowane jest na koniec roku 2025. Za przeprowadzenie inwestycji będzie odpowiedzialne konsorcjum dwóch firm: Kobylarnia i Mirbud, które wyłoniono w wyniku przetargu.

Wieloskalowe prace nad modernizacją ulic miasta Jawor i budową sieci wodno-kanalizacyjnych to długo oczekiwane przez mieszkańców projekty. Chociaż są to działania kosztowne i trudne do przeprowadzenia, miasto jest w stanie kontynuować zapoczątkowaną w ostatniej kadencji rewolucję infrastrukturalną, dzięki zdobytym funduszom.

– W pełni świadomi konieczności kontynuowania tej drogowej rewolucji w naszym mieście, podejmujemy się jej realizacji. Wiemy, jak wiele kłopotów przysparza to naszym mieszkańcom i kierowcom, ale mamy nadzieję, że niedługo wszyscy będą mogli cieszyć się z efektów tych prac. Kwestia dróg i kanalizacji deszczowej w mieście to poważny problem, który do tej pory nikt nie chciał podjąć. Stąd biorą się wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Od dawna wiadomo, że Jawor posiada jedną z gorszych dróg i nadszedł najwyższy czas na zmiany. Pomimo działań już podjętych, mamy jeszcze wiele pracy przed sobą. Nie boimy się wyzwań i nie rezygnujemy z naszych planów, co potwierdza podpisana dzisiaj umowa z firmami odpowiedzialnymi za kolejne inwestycje w infrastrukturę miasta Jawor. Nasze plany są ambitne, ale to właśnie oczekują od nas mieszkańcy – mówi Emilian Bera, burmistrz miasta Jawor.